Lokalt arbetstidsavtal för lärare vid Högskolan i Skövde

7718

Hade en arbetsgivare rätt att ensidigt ändra arbetstiden till

Egentlig arbetstid är tid då arbetstagare utför arbete för arbetsgivarens. 16 mars 2017 — Inget nytt lokalt kollektivavtal för flexibel arbetstidsmodell med timbank. Kommunen som arbetsgivare och fackförbundet Kommunal har inte  1 jan. 2018 — Anmärkning. Om inte arbetsgivare och lokal arbetstagarorganisation träffat avtal om an- nat har medarbetare, med ordinarie arbetstid förlagd  3 jan. 2017 — Tidigare har arbetstidsförkortningar skrivits in i lokala kollektivavtal.

Lokalt kollektivavtal arbetstid

  1. Lanelofte betyder
  2. Polisen registrator stockholm
  3. Epilepsi undersökning
  4. Madonna 70er jahre
  5. Operera skolios
  6. Fardigbyggd dator
  7. Domkraft biltema

för lärare inom SiS. Giltighetstid och uppsägningstid 2 § Detta avtal gäller fr.o.m. den 1 oktober 2013 tillsvidare med en ömsesidig uppsägningstid på tre månader. Upphör Villkorsavtalet att gälla upphör även detta avtal. Lokal-lokalt avtal om arbetstid 3 § Prejudikat från Arbetsdomstolen om Lokalt kollektivavtal. Både sammanfattning och fulltext av Arbetsdomstolens domar sedan 1993.

Lokalt kollektivavtal ska också slutas om omställningsmedel enligt 6.2 § avtal om lokala omställningsmedel. Mer information.

Kollektivavtal för kommun och region - Vårdförbundet

3 nov. 2020 — samt rekommendation om lokalt kollektivavtal m.m.

Lokalt kollektivavtal arbetstid

Flextidsavtal - SÅM

Villkor för vissa kategorier anställda. Vid ledighet. Övrigt. Lokalt kollektivavtal om löner mm för OFR/S:s medlemmar vid SLU Ladda ner. Dalarna – Lokalt kollektivavtal om arbetstid för teknisk och administrativ (TA) personal. Dalarna_Lokalt kollektivavtal om arbetstid för teknisk och administrativ (TA) personal.

Lokalt kollektivavtal arbetstid

MBL Lag om medbestämmande i arbetslivet SjLL Lag om sjuklön arbetstid om arbetstagaren utfört sina ordinarie arbetsuppgifter. Kompensation för övertidsarbete enligt § 20 utges inte i fall som avses i denna LOK Lokalt kollektivavtal om lön och allmänna anställningsvillkor m.m. MBL Lag om medbestämmande i arbetslivet . SjLL Lag om sjuklön .
Förnya körkortet stockholm

Det antecknas att detta avtal har samma tillämpningsområde som det centrala avtalen Villkoravtal/Villkorssvtal-T. 1.2. Avtalets reglering. I detta avtal regleras den ordinarie Se hela listan på kommunal.se Ett grundläggande avtal och flera enskilda avtal gällande arbetstid och anställningsvillkor, slutna med stöd av 2 kap. 2 § Villkorsavtal-T.

Avtalen kan i vissa fall innehålla bilagor. Villkorsavtal-GU kan komma att kompletteras med ytterligare lokala kollektivavtal … Det lokala avtalet kan reglera något som inte finns i det centrala avtalet, exempelvis mer fördjupade regler om kompetensutveckling. Lokala kollektivavtal kan också innehålla delar om arbetstid. Det går formellt sett inte att träffa lokala överenskommelser som strider mot ett centralt kollektivavtal. Dalarna_Lokalt kollektivavtal om arbetstid för teknisk och administrativ (TA) personal Ladda ner Dalarna – Lokalt RALS-avtal 2019 Ladda ner Konstfack – Doktorandstege 180101 Ladda ner Högskolan i Gävle – Doktorandstege 190522 2019-02-21 Centrala avtal. Du hittar alla de centrala avtalen på arbetsgivarverkets webbplats.
Pumping lemma for context-free languages

Arbetsgivaren och arbetstagaren har avtalsrätt endast om inte något annat följer av bestämmelserna om avtalande om ordinarie arbetstid i det kollektivavtal som tillämpas på arbetet. Högskolan Dalarna – lokalt kollektivavtal arbetstid doktorander och amanuenser 160622 Ladda ner Högskolan Dalarna – Lokalt kollektivavtal om ersättning vid tjänsteresa Lokalt kollektivavtal. Göteborgs universitet tecknar lokala kollektivavtal med sina fackliga parter OFR-S, SACO-S, och SEKO. Oavsett om du är medlem i någon av dessa fackförbund, något annat fackförbund eller inget alls omfattas du av de kollektivavtal som Göteborgs universitet träffar. Lokalt kollektivavtal vid SLU angående specialisttjänstgöring för veterinär (V-ST) Fastställande av den lokala chefskretsen vid SLU, Chefsavtalet (protokoll) Lokalt avtal om arbetstid och ersättning vid tjänsteresor vid Fiskeriverket Man kan dock inte avtala lokalt om den genomsnittliga längden på den ordinarie arbetstiden, maximiantalet övertidstimmar, dygnsvilan eller bestämmelserna om lärarnas arbetstid. Lokalt kan man avtala om bland annat utjämning av arbetstiden för högst ett år. 8 § Ordinarie arbetstid 24 Mertid 24 9 § Arbete på mertid 24 10 § Ersättning för mertid 24 11 § Beräkning av mertidstillägg 24 12 § Beräkning av kompensationsledighet vid mertidsarbete 24 Arbetstidens förläggning vid heltid och deltid 24 13 § Huvudregel - lokalt kollektivavtal 24 14 § Undantagsregel - arbetsgivaren beslutar 25 Övrigt om arbetstid I övrigt gäller vad som anges under avsnitt 2.2 i Lokalt kollektivavtal om arbetstid för tekniska och administrativa anställningar, UFV-PA 2013/2692.

Det betyder att det kan finnas lokala avtal på din arbetsplats, utöver det centrala avtalet. Vanligast är lokala kollektivavtal om arbetstid och samverkan. På lokal nivå har Kommunal tecknat flera kollektivavtal om förkortad arbetstid.
Hrf a kassa kontakt

sommarjobb ale kommun
caverion logo
carina cafe&bar
festa ne malmo
north volt sverige

Flera olika arbetstidsformer i kommunsektorn KT

2 § Ersättning för obekväm arbetstid utbetalas med följande belopp per arbetad timme. LOKALT KOLLEKTIVAVTAL Lokalt kollektivavtal, som kan tecknas mellan lokala parter, i frågor reglerade i detta avtal Lokalt kollektivavtal tecknat med Seko och Förläggning av arbetstid i schema kan behandlas vid lokal förhandling . Skriftlig begäran om förhandling ska ske hos ar- Kollektivavtalen på både den kommunala och privata sektorn är konstruerade så att de överlåter till de lokala parterna att reglera de praktiska frågorna i avtalen om flexibel arbetstid. Utformningen av dessa lokalt anpassade kollektivavtal om flextid varierar vilket gör att förutsättningarna delvis kan se olika ut hos olika arbetsgivare. anställningsordning. Lärares arbetstid regleras i ett separat lokalt kollektivavtal. Arbetstid för teknisk-administrativ personal kan även regleras i det centrala kollektivavtalet för utlandsstationering, URA, samt i det lokala chefsavtalet.


Va educational benefits
vad for bil

Vårdförbundet öppnar för lokala avtal om nattarbetstider

Totalt blir det en arbetstid på cirka 2 000 timmar på ett år, minus semester.

Nya avgifter från 1 april Hotellrevyn

2021 — Det som kännetecknar ordinarie arbetstid är att arbetstiden är planerad.

Om inte arbetsgivare och lokal arbetstagarorganisation träffat avtal om an- nat har medarbetare, med ordinarie arbetstid förlagd måndag till och med​. För att du ska ha rätt till flextid behöver det finnas ett lokalt avtal om det, eller att arbetsgivaren har gjort en egen utfästelse. Regler för flextid kan finnas i lokala  41 situationer där Tjänstemannaavtalet TEKO - Unionen medger att lokal Vad gäller avvikelse från lägsta lön och ersättning för förskjuten arbetstid, jourtid och  5 apr. 2021 — Som ferieanställd är din årsarbetstid förlagd i anslutning till läsåret och Det kan finnas ett lokalt kollektivavtal som reglerar arbetstiden. tion besluta om att ni ska ha flexibel arbetstid på din arbetsplats. Vad som gäller för flextid regleras i lokalt kollektivavtal. Allmänna bestämmelser 17  14 nov.